Kas gresia, nepridavus arba vėluojant priduoti mokesčių deklaraciją UK

Kas gresia, nepridavus arba vėluojant priduoti mokesčių deklaraciją UK
2018-09-20

Dažnas klysta, manydamas, kad Anglijos mokesčių inspekcija viską mato ir žino. Pavyzdžiui, jei asmuo vykdė veiklą nevisus metus ir vėliau jos nebevykdė, dažnai manoma, kad mokesčių inspekcija tai fiksuoja. Tačiau taip nėra. Jūs TURITE užpildyti deklaraciją ir joje nurodyti, kad veiklos nebevykdote. Taip išvengsite baudų iš HMRC.

Vienas iš dažniausių atveju, kai yra pakeičiamas adresas ir manoma, kad mokesčių inspekcija automatiškai tai mato. Deja, ne. Apie bet kokį situacijos pasikeitimą, ypač jei esate savarankiškai dirbantis asmuo (Self Employed), reikia pranešti. Priešingu atveju, vienu ar kitu keliu jus pasieks baudos.

Daugiau nei 85% žmonių išvengia baudos pateikdami deklaracijas laiku. Būkite vienas iš jų – deklaruokite savo pajamas laiku.

Nuo 2011 m. balandžio keitėsi baudos, skiriamos laiku nesumokėjusiems mokesčių ar jų nedeklaravusiems. Kuo ilgiau delsite, tuo didesnę baudą gausite:

  • pavėlavus vieną dieną bus skirta mažiausia £100 bauda;
  • pavėlavus tris mėnesius bus automatiškai skaičiuojama £10 bauda už kiekvieną dieną;
  • pavėlavus šešis mėnesius skaičiuojamos papildomos baudos: 5% nuo privalomų sumokėti mokesčių arba fiksuota £300 bauda – mokama ta suma, kuri yra didesnė;
  • pavėlavus dvylika mėnesių bus skirta daugiau baudų: 5 % nuo privalomų sumokėti mokesčių arba fiksuota £300 bauda (mokama didesnė suma). Ypač rimtais atvejais rizikuojama gauti dar didesnę baudą, siekiančią iki 100% nesumokėtų mokesčių sumos.

Gavote pranešimą iš HRMC dėl baudos?

Sužinokite, kaip mes galime Jums padėti.

Sužinoti daugiau

Į šias baudas neįeina palūkanos – kol bus gautas mokestis, palūkanos bus priskaičiuotos už visas nesumokėtas sumas, įskaitant baudas.

Nevėluokite. Žinokite terminus ir jų laikykitės!

Čia matysite 3 pavyzdžius, kaip atrodo pranešimai iš Anglijos mokesčių inspekcijos apie baudas:

Pranešimai iš Anglijos mokesčių inspekcijos Pranešimai iš Anglijos mokesčių inspekcijos Pranešimai iš Anglijos mokesčių inspekcijos

WHITE ACCOUNTANCY patirtis

Pavyzdžiui, asmuo kreipėsi dėl mokesčių kredito (Tax Credit pašalpos) skolos, siekiančios £10,000, apie kurią HMRC atstovas pranešė telefonu skambindamas iš nežinomo numerio.

Vėliau, mūsų specialistui pateikus oficialią užklausą paaiškėjo, kad skola yra, tačiau asmuo apie ją niekuomet nebuvo informuotas.

Pirmuoju etapu HMRC ignoravo pirmus du laiškus, atsakė į trečiąjį...

Vien apeliacinis procesas užtruko beveik dvejus metus, kol buvo gautas atsakymas jau iš paskirto tyrėjo. Atsakyme buvo daug prieštaringų faktų, todėl teko kreiptis į aukštesnį teismą, ir ten byla buvo laimėta.

Jau penkis metus sėkmingai panaikiname visas įmanomas baudas tautiečiams. Kompanijos sėkmės procentas yra 99%. Jeigu WHITE ACCOUNTANCY kompanija apsiėmė dirbti su jūsų baudomis, galite būti ramūs, kad baudos bus panaikintos visiškai ir pilnai. Tam suteikiame garantiją pasirašydami susitarimą.

Kartu kovokime už jūsų teises

Atsižvelgdami į savo patirtį, sakome, kad kiekvienas Anglijoje gyvenantis europietis yra naudingas šaliai.

Anglijos spauda plačiai diskutuoja, kokią ES piliečiai turi teigiamą įtaką šalies ekonomikai. O vėliausiais HMRC ir DWP duomenimis, ES imigrantai vien pajamų mokesčio sumoka į JK biudžetui £3 mlrd.. O pašalpų išmokų gauna tik £0,5 mlrd. per metus.

Todėl nereikia bijoti ir slėptis. WHITE ACCOUNTANCY ragina tautiečius nenuleisti rankų ir kovoti už savo teises, kovoti už mokesčius, kuriuos mokate, ir kovoti už skolas, kurios jums nepriklauso. Jeigu gavote laišką su skolomis ir galvojate, kad jos mokėti neturėtumėte, arba dėl to abejojate, nebijokite gilintis į šį klausimą, kreipkitės į artimuosius, aplinkinius bei savo atstovus. Kreipkitės į WHITE ACCOUNTANCY.

Čia matysite kaip atrodo patvirtinimas apie baudų panaikinimą: APELIACIJA PRIIMTA.PDF

Agento kodai

WACCOUNTANCY LTD kompanija yra oficialiai registruotas agentas mokesčių inspekcijoje. Kompanija taip pat registruota duomenų apsaugos programoje. Tai reiškia, kad kliento duomenys yra saugūs ir niekam neskelbiami. Baudų apeliacijas tvarkome oficialiai kaip tiesioginis jūsų atsovas.


Nemokamas WHITE ACCOUNTANCY atstovo vizitas Jūsų ofise.

WHITE ACCOUNTANCY elektrinis automobilis

Užsisakyti vizitą


Sezoninis pasiūlymas

Loading